ჯონ ბევირი "ქორწინების ამბავი, - ნაწილი 1

ჯონ ბევირი „ქორწინების ამბავი“, ვიდეო სწავლება – ნაწილი 4

04 გაკვეთილში, ჯონი და ლიზა ქმრისა და ცოლის ფუნქციებსა და ოჯახური ცხოვრების სწორად წარმართვაზე ლაპარაკობენ.

იხილეთ სრულად

ჯონ ბევირი "ქორწინების ამბავი, - ნაწილი 1

ჯონ ბევირი “ქორწინების ამბავი”, – ნაწილი 3

მესამე გაკვეთილში, ჯონი და ლიზა ქორწინებისთვის გემბანის გაწმენდასა და განსაკუთრებით, წყენის მიტევებაზე ლაპარაკობენ.

იხილეთ სრულად

ჯონ ბევირი "ქორწინების ამბავი, - ნაწილი 1

ჯონ ბევირი “ქორწინების ამბავი”, – ნაწილი 2

მეორე გაკვეთილში, ჯონი და ლიზა რთულ ცხოვრებისეულ პერიოდებში მიზნის ქონასა და ნებისმიერ სფეროში დასაწყისიდანვე დასასრულის ხედვაზე ლაპარაკობენ.

იხილეთ სრულად