სახარების რწმენის ეკლესიის
ძირითადი ღვთისმეტყველური დებულება


1. ძირითადი ღვთისმეტყველური დებულებანი
2. სახარების რწმენის ქრისტიანთა ეკლესია და ერი
3. სახარების რწმენის ქრისტიანთა ეკლესია და სახელმწიფო
4. სახარების რწმენის ქრისტიანთა ეკლესია და პოლიტიკა
5. ქრისტიანული კონფესიები და სხვა რელიგიები
6. ეკონომიკა, შრომა და საკუთრება
7. კულტურა, მეცნიერება და განათლება
8. სოციალური მოღვაწეობა
9 პირადი, ოჯახური და საზოგადოებრივი ზნეობის საკითხები
10. ადამიანის ჯანმრთელობა
11. ომი და მშვიდობა. სამხედრო სამსახური
12. დანაშაული და სასჯელი
13.სახარების რწმენის ქრისტიანთა ეკლესია და მასობრივი
      საინფორმაციო საშუალებები

14. სახარების რწმენის ქრისტიანთა ეკლესია და ეკოლოგიური პრობლემები
15. ბიომედიცინის ეთიკის პრობლემების შეფასება
გვერდის დახურვა
სტუმარი ნომერი:
myspace visitor counter
Site Meter